Islamski Kulturni Centra Selam – Rotterdam

Naša vodilja:
„Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na Pravom putu.“

Et-Tevbe, 18.